O E-czlowiek PRO

E-człowiek PRO jest bazą danych, która zawiera informacje naukowe i ma na celu ich nieodpłatne udostępnianie.

Repozytorium zawiera zasoby do wykorzystania w analizach. Są to przede wszystkim dane genetyczne (w rozszerzeniach: .ped, .map, .fasta, .fastq, .bam, .sam, .cram, .vcf) i fenotypowe (.csv) populacji polskiej pozyskane od ponad 6 tysięcy osób, zarówno obecnie mieszkających na terenie naszego kraju, jak i tych, którzy już odeszli.

Ponadto baza danych obejmuje skany 3D i zdjęcia szkieletów ludzi z przeszłości, a także informacje i opisy dotyczące badań archeologicznych (.obj, .jpeg, .png, .tiff, .pdf).

W celu otrzymania wybranej informacji w wersji plików komputerowych, należy przejść na stronę E-człowiek PRO.

Aby korzystać z zasobów, niezbędne są rejestracja i zalogowanie. Pozwoli to na wyszukiwanie danych. Dostęp do nich można uzyskać poprzez złożenie wniosku. Po akceptacji komisji bioetycznej oraz rady naukowej, zostaje nadany dostęp do poszukiwanych plików.

Zapraszamy do rejestracji i logowania na stronę E-człowiek PRO